Αυτός είναι ο χώρος που θα φιλοξενεί τα μαθήματα μας στο εξής κάθε:

Δευτέρα & Τετάρτη & Παρασκευή
10:00 – 11:30
Δευτέρα & Τετάρτη
19:30 – 21:00

στην Κάντζα Παλλήνης

@ danceturqoisestudio